Kimler İlişki Koçu Olabilir?

Aile Danışmanı Ne İş Yapar?

İlişki Koçu Nedir? Ne İş Yapar?

İlişki koçluğu hizmeti alan kişilerin yalnızca mevcut olan sorunlarını çözmek değil ileride oluşabilecek sorunların da daha kolay atlatılabilmesi hedeflenmektedir. Aslında bu esnada kişilere yol göstermekten ziyade farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. Her birey farklı kişilik özelliklerine sahiptir. Kişilik özelliği onun kurmuş olduğu iletişimleri, duygusal bağları doğrudan etkilemektedir. Aynı aile içerisinde yetişen bireyler dahi benzer özelliklere sahip olsalar da kişilik bağlamında farklılıklar gösterebilmektedir. Bu sebeple öncelikli olarak kişilik analizi duygusal ilişkiler açısından büyük önem arz etmektedir.

İlişki koçluğu hizmetindeki amaçlar arasında kişilerin ortak bakış açılarını keşfedebilmesi için zemin hazırlamaktır. Burada söz konusu olan unsur kesinlikle bireylerin kendisi değil aralarındaki ilişkidir. Bu sebeple olaylara bireysel bakmaktan ziyade ilişkiye yönelik bakış açısı esas alınmaktadır. Kişilik özellikleri ilişkiyi her ne kadar etkiliyor olsa da bu ilişki koçluğunun kapsamı içerisinde yer almamaktadır. Zira hiçbir ilişki tek taraflı olmamaktadır. Özellikle duygusal ilişkilerin devamlılığını getiren en önemli olgu hiç şüphesiz sevgi, saygı ve sabırdır. İlişkiyi sürdürebilir kılmak için emek yadsınamayacak bir gerçektir. Emek olmadan sevgi ve saygı olması neredeyse imkansızdır.

İlişki koçu birtakım metotlar vererek danışanın ilişki içerisinde kendi sınırlarını çizebilmesini, ilişki içerisinde kararlı tavırlar sergilemesini, verimli bir şekilde iletişim kurabilmesini ve fikirlerini daha doğru bir şekilde ilişkiye entegre edebilmesini kolaylaştırır. Bunun için ise öncelikle çiftlere bazı sorular yönelterek ortak noktaların gözle görülür hale gelmesini sağlar.

İlişki koçu olabilmek adına bazı eğitimler alınması gerekmekte ve bu sebeple sertifikasyon programları açılmaktadır. İlişki koçu unvanına sahip olmak için açılan bu sertifikasyon programlarının başarı ile tamamlanması gerekmektedir.

İlişki Koçluğu Eğitime Kimler Katılabilir?

 • • Psikologlar,
 • • Terapistler,
 • • Aile hekimleri,
 • • Aile danışmanları,
 • • Psikolojik danışmanlar,
 • • Bir ilişkiye danışmanlık yapmak isteyenler,
 • • Bilgi ve donanımını geliştirmek isteyenler,
 • • Profesyonel koçluk ve danışmanlık hizmeti verenler,
 • • Yeni bir koçluk ve danışmanlık alanı oluşturmak isteyenler,
 • • İlişki ve evlilik danışmanlık alanında uzmanlaşmak isteyenler,
 • • Başkalarının ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olmak isteyenler,
 • • Hizmet verdiği sektörde kişilerle ilişkilerini geliştirmek isteyenler,
 • • Kendi ilişkilerinde danışmanlık almak isteyenler bu eğitime katılabilir.

İlişki koçu olabilmek adına ilişki koçluğu adı altında yer alan sertifika programlarının tamamlanması ve kişinin bu sertifikayı almaya hak kazanması gerekmektedir. Bu eğitime katılmak için kişilerin;

 • • İlişki koçluğunu bir meslek haline getirmek istiyor olması,
 • • Duygusal ilişkilerinde daha sağlıklı bir iletişim kurma isteği ve farklı görüş açılarına sahip olma isteği,
 • • İlişkilerine farkındalık kazandırma isteği,
 • • İlişkiler üzerine danışmanlık verebilme isteği,
 • • İnsan ilişkileri ile iç içe olan alanlarda daha etkin bir biçimde faaliyet gösterme isteğine sahip olması ve bunu hayatına entegre etmek istiyor oluşu yeterlidir.

İlişki Koçluğu Eğitimi Neyi Hedefler?

İlişki koçluğu eğitimindeki öncelikli hedef sertifikasyon programına katılım sağlayan bireylere koçluk becerilerini kazandırmaktır. Fakat koçluk her ne kadar birçok alanda söz konusu olsa da ilişki koçluğu diğer koçluk türlerinden metodolojik olarak birtakım farklılıklar sebebi ile farklı dallara ayrılabilmektedir. Zira koçluk hizmetlerinde kişisel çalışmalar daha baskın olurken ilişki koçluğunda bireyler arasında yer alan duygusal ilişki ön plana çıkmakta ve çalışmalar bu doğrultuda gerçekleştirilmektedir. Koçluk eğitimi esnasında iletişim teknikleri de son derece önemli bir yere sahiptir. Bu hizmeti verebilmek için insan ilişkileri kabiliyetinin yüksek olması danışan ve danışma hizmeti veren arasında karşılıklı etkileşimin daha anlaşılır olmasını sağlamaktadır.

Eğitimler yüz yüze olabileceği gibi video kayıtları üzerinden de sağlanabilmektedir. Ayrıca canlı ders seçeneği bulunan programlar da vardır. Eğitim içeriğine göre ilişki koçluğu eğitimi esnasında dökümanlardan da faydalanılabilmektedir.

İlişki Koçluğu Eğitim İçeriği Nelerdir?

İlişki koçluğu eğitimi kişilerin arasında kurmuş olduğu duygusal ilişkilerin nasıl daha sağlıklı olabileceği üzerine koçluk becerileri kazandırma programıdır. Çiftler ilişki koçluğu hizmetlerinden yararlanmak için seans almak istemektedir. Seansların gerçekleştirilebilmesi adına danışmanlık hizmeti veren kişinin birtakım tekniklere hakim olması gerekmektedir. Bu teknikler kişilere eğitim esnasında öğretilmektedir. Ayrıca kursiyerlere sosyal yaşamda ele alınabilecek tüm ilişkiler için de koçluğun incelikleri hakkında detaylı bilgi verilmektedir. İlişki koçluğu eğitiminde mutlaka öncelikli olarak temel koçluk eğitimi verilmektedir. Zira temel koçluk eğitimi, tüm koçlukların zemini oluşturan bir ders içeriğine sahiptir.

Temel koçluk eğitimi esnasında koçluk ile ilgili etik değerler bireylere aktarılmakta ve genel anlamda kabul görmüş olan normlardan bahsedilmektedir. Koçluk için gerekli olan kabiliyetlere kısa bir şekilde giriş yapılır ve kursiyerin soru sorma becerileri geliştirilir. Sonrasında ise danışanlar üzerinde uygulanacak metotlar hakkında bilgi verilir, birtakım yöntemler ve kullanılması gereken araçlar kursiyere detaylı olarak aktarılır. Bazı durumlarda ilişki koçları bilimsel oyunlara başvurabilmektedir. Bu oyunlar sayesinde danışanlar arasında bağların daha güçlü hale gelmesi ve sevginin farkına varılması sağlanabilmektedir. Koçluk eğitimlerinin olmazsa olmazları arasında bu bilimsel oyunlara da mutlaka yer verilmektedir.

İlişki Koçu Olabilmek İçin Sahip Olunması Gereken Özellikler

  İlişki koçu olmak isteyen kişilerin bazı özelliklere sahip olması beklenmektedir. Bu özellikler;
 • Empati Yeteneğinin ve iletişim becerilerinin güçlü olması,
 • Dinleme kabiliyetinin bulunuyor olması,
 • Motivasyonun yüksek olmasıdır.
İlişki koçluğu aslında dinleme üzerine gerçekleştirilen bir danışmanlık hizmetidir. Etkin bir dinleyici olmak, konuyu daha iyi anlamlandırabilmek açısından önemlidir. Gözden kaçan bazı püf noktalar ilişkinin seyrini tamamen değiştirebilmektedir. Bu püf noktalara dikkat etmek ve farkındalık oluşturmak ilişki koçucunun becerileri arasındadır.

İlişki Koçu Ve Aile Danışmanı Aynı Mıdır?

İlişki koçu olabilmek adına bazı bazı özelliklere sahip olmak ve sertifikasyon programını başarı ile tamamlamak yeterli olmaktadır. Burada üniversitelerin belirli bölümlerinden mezun olmak söz konusu olmamaktadır. Aile danışmanlığı ise burada çok farklı görevlere sahip olmakta ve farklı eğitimlerden geçmek gerekmektedir.

Aile danışmanı, aile arası ilişkiler üzerine çalışırken bir yandan eşler ve çocuklar arasındaki hakları gözetmekte, boşanma esnasında yaşanabilecek hasarların en aza indirgenmesini sağlamakta, adliye tarzı yerlerde bilirkişi olarak çalışabilmektedir. Aile danışmanlığı yapabilmek için tıp, hemşirelik, sosyoloji, psikoloji gibi lisans programlarını tamamlamış olmak gerekmektedir. Aksi takdirde aile danışmanlığı sertifika programına kayıt olamamaktadır.

İlişki koçu daha çok farkındalık amaçlı yapılan bir danışmanlık hizmeti olup sadece aileye yönelik değil daha kapsamlı bir şekilde çalışmalar yürütmektedir. Burada etkili iletişimin etkili kullanılması, ilişkiyi sağlıklı boyutlara taşıma gibi olgular ön plana çıkmaktadır. Ayrıca koçluk seanslarında deneyimsel araçlara da başvurulmakta, bu sebeple aile ve çift terapilerinden ayrılmaktadır. İlgilendiği alanlar benzerlik gösteriyor olsa da tamamen aynı değildir.