Aile Danışmanlığı Eğitimi

  • Eğitmen
    Deniz Uludogan
  • Seviye
    İleri
  • Kurs Süresi
    4 Ay

Aile Danışmalığı Uzaktan Eğitimi

Toplumun en temel yapı taşı ve bir o kadar da en kutsal varlığı şüphesiz ki ailedir. Aile; sıcacık ve samimi bir yuva, fizyolojik ihtiyaçlarımızın şekillenmesini sağlayan düzen, sosyal ve kültürel değerlerimizi oluşturan çekirdek yapıdır. İletişimin en önemli unsuru da karşılıklı olarak kurduğumuz bağ ile doğru orantılıdır. Bunun için de en doğru hamle aile danışmalığı eğitimi almaktır.

Her bir aile bireyinin problemini, sağlıklı ve kalıcı çözümler üretmek üzere ele alarak ve tüm bu süreçte aile bütünlüğünü göz önünde bulundurarak verilecek destekler ile toplumun bu en küçük parçası; güçlü iletişim becerilerinin, kültürel değerlerin, farkındalığın, eğitimin ve uyumlu sosyal grupların oluşmasına veya gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Tüm bu nedenlerle oldukça önem kazanan aile danışmanlığı ise aile yapısının gerektiği gibi korunması açısından ihtiyaç duyulan tüm psikodinamik, yapısal, eksperiyantal, bilişsel ve davranışçı terapi modellerini sunmakta ve bu faaliyetlerin bütününe de aile danışmanlığı eğitimi denmektedir.

Aile Danışmalığı Kursu

Aile danışmanlığı eğitimi, özelliklede boşanmaların arttığı ve geleneksel aile yapısının değişmeye başladığı son dönemlerde bireylerin ve doğal olarak da toplumun iyileştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Aile danışmanları; aile üyesi bireylerinin her birinin sorunlarına odaklanma, bunlara çözüm getirme, evlilik, ayrılık, boşanma gibi süreçleri yönetmede destek verir.

Bunun yanı sıra anne-baba-çocuk rollerini ve bu roller arasındaki ilişkileri olması gerektiği şekilde biçimlendirme, sağlık, ekonomi, beslenme, sosyal hayat gibi tüm yaşamsal konularda yol gösterme ve hem çekirdek aile hem de geniş aile içerisindeki uyumun ve düzenin korunmasına yardımcı olma gibi konularda kalıcı çözümler sunmak adına çalışır.

Aile Danışmanlığı Eğitimleri, yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı izni ile 04.09.2012 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan “Aile Danışmanlığı Yönetmeliği” içerisinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Bu eğitimi alan ve eğitim sonunda başarılı sayılan herkes, “Aile Danışmanı” unvanı ile çalışmaya hak kazanmaktadır.

Eğitim boyunca katılımcılara, eğitmen tarafından titizlikle hazırlanmış video ders anlatımları, PDF kaynaklar ve ilgili dokümanlar ile sınırsız tekrar şansı da sunulmaktadır. 4 ay sürecek bu eğitimin sonunda tüm katılımcılara uygulanacak bir Bitirme Sınavı bulunmaktadır.

Tecrübe Eğitim Kurumlarına telefon açarak veya internet üzerinden Online olarak başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapmanız durumunda tarafınıza yöneltilen kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme yönlendirilirsiniz. Uzaktan eğitim sisteminin size sunacağı eğitim avantajları arasında yer, mekân ve zaman sorunu olmadan dilediğiniz zaman eğitim ile ilgili kaynaklara kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
    Aile Danışmanlığı Eğitimi;
    • Çocuk gelişimi uzmanlarının,
    • Sosyologların,
    • Psikologların,
    • Psikolojik danışmanların,
    • Sosyal hizmet uzmanlarının,
    • Lisans veya yüksek lisans mezunu hemşirelerin,
    • Uzman, asistan ve pratisyen hekimlerin,
    • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenlerinin ve ilgili bölümde eğitim gören son sınıf öğrencilerinin katılabileceği bir eğitimdir.
Aile Danışmanlığı Eğitimi sonucunda yapılan sınavda başarı sağlayan her katılımcı; Millî Eğitim Bakanlığı veya üniversite onaylı ve uluslararası geçerliliğe sahip bir sertifika alma hakkı kazanmaktadır. Bu sertifika aynı zamanda “Aile Danışmanlığı Yönetmeliği” kapsamında geçerli olup, katılımcının mesleki yeterliliğini de ispatlar özelliktedir.

Aile Danışmalığı Eğitiminin Faydaları

Bu eğitimin size neler kazandıracağına şahit olmak için https://tecrubeegitim.com/ üzerinden bizimle hızlıca iletişime geçebilirsiniz.

    Peki, “aile danışmanlığı eğitimiyle birlikte neler öğrenirim?” diyorsanız;
    • Gelişim dönemleri ve ilkeleri,
    • Gelişim alanları,
    • Ergenlik dönemi,
    • Ergenlik sürecini etkileyen faktörler,
    • Ergenlik dönemi sorunları,
    • Eşi tanıma aşamaları,
    • Evlilikte eş seçme ve uyum,
    • Aile içi iletişim,
    • Çocuklarda uyum ve uyumsuzluk,
    • Yaşlılık kavramı,
    • Yaşlılıkta ruh sağlığı ve sosyal uyum,
    • Veri toplama yöntemleri,
    • Aile tanımı ve işlevleri,
    • Temel psikolojik danışmanlık becerileri,
    • Roller ve fonksiyonlar,
    • Etik ilkeler,
    • Kriz dönemlerinde aile içi yaklaşımları,
    • Uluslararası belgeler ile ailenin korunması,
    • Ülkemizdeki yasalar,
    • Cinsellik kavramı ve cinselliğin korunması,
    • Meslek etiği,
    • Rapor yazma ve çok daha fazla konuda yeterlilik kazanmış olacaksınız.

    Bu eğitimi alan bireyler; özel aile danışmanlığı merkezi açabilmekte veya mevcutta bulunan özel bir aile danışmanlığı merkezinde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü’nde, SHÇEK kapsamında yer alan aile danışmanlığı merkezlerinde, bu konuda hizmet veren özel kurumlarda, bireysel kliniklerde ve Adalet Bakanlığı’nın aile mahkemelerinde bilirkişi danışman olarak çalışabilmektedir.