Ön Başvuru Formu

Diksiyon Eğitiminin Önemi

Toplumun büyük bir kısmında bulunan ve aslında yalnızca bir önyargıdan ibaret olan, güzel konuşmanın doğuştan geldiği inancı; günümüzde popülerliği giderek artan diksiyon eğitimleri ile günden güne yıkılmakta. Aslında herkesin hayranlıkla karşıladığı bu öğrenilebilir konuşma sanatı, özellikle sosyal ve mesleki ortamlarda kişilere bambaşka bir özgüven de getirmekte. Kelimelerin doğru telaffuzu, vurgu ve tonlamalara dikkat edilmesi, ses yüksekliğinin ve nefesin olması gerektiği şekilde kullanılması, aynı zamanda fonetiğe, akıcılığa ve beden diline de özen gösterilmesi gibi pek çok aşaması bulunan diksiyonun; günümüzde geçerli her meslek dalı içerisinde bilinmesi gerekli bir söyleme biçimi olduğunda bahsetmek mümkün. Patetik, ikna edici, akılda kalıcı ve hatta büyüleyici bir konuşmanın altın anahtarı niteliğini taşıyan diksiyon; aynı zamanda etkili iletişim modellerinin de olmazsa olmazı. Dinleyicinin konsantrasyonunu kaybetmemesi, anlatılan konuyu en doğru biçimde anlayabilmesi ve anlatıcıya güven duyması açısından da oldukça önemli olan bu sanat dalı üzerine alınacak düzgün içerikli bir eğitim ile topluluk önünde korkmadan, rahat bir biçimde ve belki de doğaçlama yaparak konuşabilmek ve konuşma süresince de tam anlamıyla ilgi çekebilmek olası.

Tıpkı diğer iletişimin biçimlerinde olduğu gibi kendisine özgü kural ve yöntemlere sahip olan diksiyon; yalnızca bir sunum esnasında değil, hayatın her anında kişilere gerekli bir özelliğe sahip olmakta. Başta öğretmenler, avukatlar, doktorlar, sunucular, spikerler, sekreterler, psikologlar, yöneticiler ve yönetici adayları, danışmanlar, halkla ilişkiler uzmanları, satış elemanları ve siyasetçiler olmak üzere, her meslek grubundan bireyin hakim olması gereken bu sanat dalı; kültürel bir hazine olan dilimizin doğru kullanılması açısından da önem taşımakta. Günümüzde uzaktan eğitim programları ile her kesimden insana rahatlıkla ulaştırılan diksiyon eğitimi, yalnızca söz sanatını meslek edinmiş bireyleri değil; toplum içerisinde kendisini kültürel donanımı, bilgisi, duruşu, bakış açısı, modernliği, eğitimi özgüveni ve elbette ki anadiline olan hakimiyeti ile tanıtmak isteyen herkesi kapsamakta. Bu açıdan bakıldığında kendimizi bir bakıma tanıtma biçimimiz olabilecek bir yapıya sahip olan diksiyonun yanı sıra retorik ve hitabetin de önemi ortaya çıkmakta. İlk iletişim sürecinden itibaren kişilerin pozitif bir düşünce ile hatırlanmasına fırsat veren diksiyonun; sırf bu özelliği bile her meslekte ihtiyaç duyulmasına neden olmakta.

Günümüzde uzaktan eğitim programları ile her kesimden insana rahatlıkla ulaştırılan diksiyon eğitimi, yalnızca söz sanatını meslek edinmiş bireyleri değil; toplum içerisinde kendisini kültürel donanımı, bilgisi, duruşu, bakış açısı, modernliği, eğitimi özgüveni ve elbette ki anadiline olan hakimiyeti ile tanıtmak isteyen herkesi kapsamakta.

Tecrübe Eğitim Kurumları imzası ve konuşma sanatının duayeni Erdoğan Arıkan’ın eğitmenliği ile sunulan Diksiyon ve Etkili Konuşma Kursu; kariyer rotasını çizen ve daha ilk adımda olan bireylerden, meslek alanında uzmanlaşmış ve belki de gelebileceği en üst düzeye gelmiş kişilere kadar herkesi ilgilendiren, oldukça önemli bilgilere yer vermekte. Öyle ki diksiyonu düzgün olmayan, kelimeleri doğru seçemeyen, gerektiği yerde ses tonunu ve vurgulamaları bilinçli olarak yönetemeyen, nefesini toparlayamayan, beden dilini etkili kullanamayan ve tüm bunlar ile çok daha fazlasının sonucunda vermek istediği mesajı hedef kitleye doğru şekilde iletemeyen bir kişinin; sosyal hayatında, eğitim yaşamında veya kariyeri boyunca başarılı olması beklenememekte. Bireylerin gelişim sürecinde oldukça belirgin bir rol oynayan bu eğitimi almak ise katılımcılara; en temel ihtiyaçlarını karşılarken ya da en özel ve kişisel durumlarda, karşı tarafta doğru bir izlenim bırakmaya çalıştıklarında, duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde ifade etmelerinde yardımcı olmakta. Siz de etkili iletişimin en keyifli basamağı olan diksiyonu uzmanından öğrenmek ve girdiğiniz her ortamda ya da meslek hayatınız boyunca kendinizi doğru ifade etmek isterseniz, Tecrübe ailesine katılabilirsiniz.