Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile danışmanı, aile bireylerinin birbirleriyle olan ilişkilerine, yaşadıkları problemlere ve bu problemlerin çözümüne odaklanır. Bir aile içinde yaşanabilecek zihinsel ve duygusal problemlerin çözümünü sağlamayı amaçlayan, aileye danışmanlık hizmeti veren kişidir.

Aile danışmanlığı sadece aile bireylerine verilen bir hizmettir. Seansların genel katılımcıları anne, baba, çocuk ve diğer aile üyeleridir. Aile içindeki rollerin ve sorumlulukların anlaşılmasını sağlar ve ailedeki çatışma konularının tespit edilmesine yardımcı olur. Bireylerin etkileşiminde rol oynayan sorunları açığa çıkaran danışman aynı zamanda aile bireylerine de bu sorunlarla ilgili farkındalık kazandırır.

Aile danışmanı aile üyelerinden birinin yaşadığı sorunun etkisinin tüm aileye yansıyacağına inanır. Bu yüzden danışmanlıktaki çözüm sürecinde aileyi bir bütün olarak ele alır. Hem kendisi hem de aile üyeleri arasında iş birliği kurmayı amaçlar.

 • - Aile bireylerine duygularını ve düşüncelerini rahatlıkla paylaşabilecekleri güvenli bir ortam oluşturan kişidir.
 • - Aileye sorunlarıyla sağlıklı bir şekilde başa çıkabilmeleri için gerekli olan becerileri öğretir.
 • - Aile danışmanının ilgilendiği konular arasında genel olarak;
 • - Aile içi iletişim sorunları,
 • - Çatışmalar,
 • - İlişki içindeki temel ihtiyaçlar,
 • - Aile düzeninde yaşanan değişiklikler,
 • - İş ve ekonomik sıkıntılar,
 • - Boşanma ve boşanma sonrası süreç,
 • - Aldatma,
 • - Ebeveynlik,
 • - Aile içi şiddet ve yaşam dönemlerine adaptasyon problemleri yer alır.

Aile danışmanı danışmanlık sürecinde ailenin tüm bireyleriyle görüşebileceği gibi birkaçının katılımıyla da görüşmelerini sürdürmektedir. Bazen de aile danışmanlığı için görüşmeler bireysel katılımla ilerler.

Aile Danışmanı Terapi Yapar Mı?

İlk olarak aile terapisi ve aile danışmanlığı birbirinden farklı işlevleri olan iki kavramdır. Aile danışmanı bu konuda yasal olarak yeterliliği olan kurum ve kuruluşlardan aile danışmanlığı sertifikasını almış kişidir, terapist değildir.

Aile bireylerinden en az birinin yaşadığı problem psikopatolojik olan bir rahatsızlıkla ilgiliyse aile danışmanı bu duruma müdahale etmemeli ve bireyi uzman psikologlara ya da psikiyatristlere yönlendirmelidir.

Bu kapsamda aile danışmanı terapi yapmaz; aile için danışmanlık hizmeti verir. Onlara sorunlarını çözmede farkındalık sağlayarak, gerekli beceriler kazandırarak rehberlik eder. Etik olarak terapiler sadece üniversitelerin psikoloji bölümlerinden mezun olmuş ve daha sonra da klinik psikoloji gibi uzmanlık unvanı kazandıran yüksek lisans programlarını tamamlamış kişiler tarafından yapılmalıdır. Bir kişi hem aile danışmanlığı üzerine eğitim almış hem de psikolog olarak çalışan biriyse aile danışmanlığında gerekli koşullarda terapi yaparak çalışması ya da bu iki kavramı bir araya getirmesi uygundur.

Aile Danışmanı Olarak Kimler Atanabilir?

Üniversitelerin psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet, hemşirelik ve tıp bölümlerini bitiren kişiler, aile danışmanı olabilir.

Aile Danışmanı Ne İş Yapar?

Bir aile danışmanının öncelikli işi bütün aileyi bir araya getirerek aile bireylerinin yaşadığı sorunları ve bu sorunların aileyi nasıl etkilediğini incelemektir. Genel olarak bir aile danışmanının görev ve sorumlulukları şu şekildedir.

Aile Danışmanının Görev ve Sorumlulukları

 • • Çeşitli teknikler kullanarak (test, gözlem) ailenin yapısını ve aile bireylerinin özelliklerini anlamaya çalışır. Ailenin öyküsüyle ilgili bilgi toplar.
 • • Aile danışmanı yaşanan sorunun aile bireyleri tarafından tanımlanmasını sağlar. Bu soruna karşı aile üyelerinin ne hissettiğini, ne düşündüğünü ve nasıl davrandığını tespit eder.
 • • Sorunun örüntüsünü analiz eder. Bunu da sorunun ilk ne zaman ortaya çıktığı ve ne sıklıkla yaşandığı gibi konulara odaklanarak belirlemeyi hedefler.
 • • Aile sistemindeki rol ve sorumlulukları inceler. Örneğin babanın ailedeki rolünün ne olduğunu ve aile için ne gibi sorumluluklar üstlendiğini anlamaya çalışır. Eğer aile bireylerinin aile içindeki rollerinde ve aldıkları sorumluluklarda dengesizlik ya da çatışma yaşanıyorsa, aile danışmanı bunu sağlıklı bir şekilde düzenlemeye çalışır. Çünkü aileyi danışmanlık alma sürecine götüren sebeplerden birinin sorumlulukların adil bir şekilde dağılmaması olarak karşımıza çıkması mümkün.
 • • Ailenin iletişim biçimine odaklanır. Aile bireylerinin birbirleriyle işlevsel bir şekilde iletişim kurabilmeleri için onları teşvik eder. İletişim becerileri öğretir ve çeşitli çalışmalar düzenler.
 • • Her bir aile bireyine kendini özgürce ifade edebileceği, duygu ve düşüncelerini paylaşabileceği bir ortam yaratır.
 • - Aile yaşam döngüsü evrelerinde (evlilik, çocuk sahibi olma, çocuğun ergenlik dönemi, çocukların evden ayrılması, yetişkinlik, yaşlılık ve emeklilik) yaşanan adaptasyon sorunlarıyla ilgilenmektedir.
 • • Evlenme aşamasında olup aile kurmayı isteyen çiftlere danışmanlık hizmeti verir.
 • • Boşanma öncesi dönemde olan ailelere bu süreci yönetebilmeleri için rehberlik eder.
 • • Boşanma sonrası bireylere ve çocuklarına bu sürece olumsuz bir şekilde etkilenmeden adapte olabilmeleri için uyum programları oluşturur.
 • • Aile içi şiddete müdahale etmek ve tekrar yaşanmasının önüne geçmek için çalışmalar yapar.
 • • Eşler arasında yaşanan sorunların çocukları olumsuz etkilemesinin önüne geçmeye çalışır.
 • • Ailenin yaşadığı ölüm, kronik hastalık, iflas gibi kriz dönemlerinde aile bireylerinin başa çıkma stratejilerini güçlendirir.
 • • Görüşmeler sırasında çoğunlukla not tutar. Aldığı notların gizlilik ve güvenliğinden emin olur. Daha sonra bu notların yardımıyla danışmanlıktaki etkileşim sürecini rapor haline getirir.
 • • Mesleki yeterliliklerini aşan bir durum olduğunda aile bireylerini gerekli ruh sağlığı uzmanlarına ya da adli kuruluşlara yönlendirir.
 • • Mahkeme süreçlerinde dava kararlarının şekillenmesine destek olmak amacıyla aileye danışmanlık hizmeti verebilmektedir.

Aile Danışmanının Görev Alabileceği Yerler

Aile danışmanının görev ve sorumluluklarını yerine getirdiği çalışma alanları psikolojik danışmanlık merkezleri, rehabilitasyon merkezi, aile mahkemeleri (bilirkişi olarak), belediyeler, kadın ve aile sağlığı merkezleri gibi yerlerdir.