İlişki Koçluğu Eğitimi Nedir?

İlişki Koçluğu Nedir?

İlişki koçluğu, birbiriyle duygusal paylaşım içinde olan ve ilişkilerini sağlıklı bir şekilde yürütmek isteyen çiftler için verilen danışmanlık hizmetidir. İlişki koçu sadece çiftlerin arasındaki ilişkiyi duygusal manada çözmeyi değil aynı zamanda olası sorunları ve çözüm yollarını da öngörebilir. İlişkilerde karşılıklı etkileşim sağlamanın yolları, düşünceleri netleştirmeye yardımcı olmak ve ilişkiye sürdürülebilir bir bakış açısı edinmek gibi konular ilişki koçluğu eğitimi içeriğini kapsar.

İlişki koçluğu, çiftlerin ilişkilerin gelişmesini sağlayacak yöntemleri öğrenmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Anlaşmazlıklar ve farklılıklar bir ilişkinin yapı taşı elemanlarından biri olsa da ilişki koçu iletişim ve çatışma becerilerini ele alarak çiftlerin ortak bir bakış açısı görmelerini sağlar. İlişki koçluğunda temel hedef kişiler değil ilişkilerdir. Sağlıklı bir ilişki kurma biçiminden bihaber olmak farkındalık çalışmaları ile sağlıklı hale getirilebilir.

Bir ilişkiyi sürdürmek emek ve sabır isteyen bir iştir. Danışanların ilişkide ne konumda olduğu, yaşadıkları birlikteliğin onlara ne ifade ettiği ve bir konuyu birlikte nasıl ele aldıkları gibi konulara doğru yaklaşmaları sağlanır. İlişkide iki tarafında zayıf yönlerini güçlendirmek, çatışmadan beslenmeyi azaltmak, sevgiyi ve romantizmi yeşertmek amacıyla çalışmalar ve yönlendirmelerle ilişki bağının yeniden tazmin edilmesi sağlanır.


İlişki Koçu İlişkilerde Nasıl Rol Oynar?

Bir ilişki koçu, ilişkideki hedefleri belirlemenize, karşılıklı mevcut ortaklığınızı anlamanıza, evliliğinizde ilerleme kaydetmenize ya da uzun vadeli romantizminizi bir üst çıtaya çıkarmanıza yardımcı olur. İlişki koçu, bir beraberlikten ne istediğinizin özünü hızla meydana çıkarmanıza, kötü hissettiren konularda size rehberlik etmeye ve korkularınızla yüzleşirken ya da gerçek isteklerinizi keşfederken adeta güvende hissedeceğiniz bir koza oluşturmanıza ön ayak olur.

İlişki koçluğu eğitimi yoluyla ilişki koçları tüm ikili ilişki dinamiklerinin farkında olurlar. Burada sadece tek tarafın değil iki tarafında birbirlerinden ne beklediği önemlidir. İlişki koçu çiftlerin ilişkilerine ayna tutar. Çünkü ilişki bir kişinin isteklerinin ve beklentilerinin baskın olmasıyla ve dümenin bu doğrultuda yürütülmesiyle ilerlemez. Bu noktada ilişki koçu çiftlere iki tarafın da ilişkide kendini nerede gördüklerini anlamaları konusunda rehberlik eder.

İlişkilerde ben değil biz duygusu bir ilişkinin uzun süreli olmasına zemin hazırlar. İlişki koçu danışanlara çeşitli sorular yönelterek ve testler yaparak beraber hareket edebilme duygusunu öğrenebilmeleri konusunda yol açar. Ayrıca sınır koyma, özel alan yaratma, kararlı olma, paylaşma, dürüst iletişim kurma gibi ilişkinin sağlıklı olmasına yönelik adımlar atmada danışanı çeşitli metotlarla destekler.


İlişki Koçluğu Sertifikası

İlişki koçluğu eğitimizde kursiyerlere bir ilişkiye nasıl koçluk yapılacağı konusunda bilgi ve beceri kazandırmanın tüm detayları hakkında bilgiler verilmektedir. İlişki koçluğu eğitimi metodoloji olarak diğer koçluk türlerinden ayrılır. Burada sadece kişiler ele alınmamakla birlikte kişilerin arasındaki ilişkiyi anlayabilme ve var olan ilişkiye koçluk yapabilme bilgi ve donanımı kazandırmak amaçlanmaktadır.

Eğitim tamamlandığında katılımcılara “Co-Creating the Relationship” İlişki Koçluğu Sertifikası takdim edilir. Koçluk eğitimi canlı ve online derslerden oluşur. Derslere interaktif katılım sağlayanlar modern eğitim teknikleri ve son teknolojik ekipmanlar ile eğitimi sonlandırırlar. Bu sertifika koçluk kariyeri için önemli adımlardan biridir.


Kimler İlişki Koçluğu Eğitimine Katılmalı?

Koçluk eğitimi canlı derslerden ve ilişki kavramı ile ilgili teorik ve pratik bilgilerden oluşmaktadır. Koçluk eğitimi aşağıdaki hedeflere ulaşmak isteyen kişiler için uygundur:

 • - İlişki koçluğunu kariyer olarak hedefleyip kendi işini kurmak isteyenler
 • - Yeni iş sahası yaratıp koçluk mesleği ile yoluna devam etmek isteyenler
 • - Aldıkları eğitimi kendi ikili ilişkilerinde ve özel hayatlarında uygulayıp daha sağlıklı bir ilişki sürdürmek isteyenler
 • - Koçluk, psikoloji, iletişim kabiliyetleri, mutluluk ve sosyoloji gibi alanlarda yetkinlik derecesine ulaşmayı hedefleyenler
 • üzerinde durulur.

İlişki Koçluğu Eğitim İçeriği Neleri Kapsar?

İlişki koçluğu eğitimi kişiler ve arasındaki ilişkinin nasıl sağlam olacağı konusu üzerinde durur. Öncelikle çiftlere yönelik seans gerçekleştirme teknikleri tüm detayları ele alınır. Ayrıca sosyal yaşamda tüm ilişkilere yönelik olarak koçluğun incelikleri irdelenir. Eğitimde ilişkinin önündeki zorlu engelleri aşmak ve kişinin maksimum potansiyelini elde etmesini sağlamak için koçluk kazanımları edindirilmektedir. Tecrübe Eğitim Kurumları tarafından verilen ilişki koçluğu eğitiminde katılımcıların aldıkları eğitim içerikleri şöyledir:

Temel Koçluk Öğrenimi

Katılımcılara koçluğun temel felsefeleri ve öğretileri hakkında detaylı bilgiler verilir. Ayrıca ilişki koçluğu için gerekli olan tüm kabiliyetler ve bu kabiliyetlerin ortaya çıkmasını sağlayan zihinsel ögeler ele alınır. Koçlukla ilgili tüm etik değerler, ilkeler ve kabul görmüş normlar hakkında bilgilendirmeler yapılır.

Koçluğun Yöntem ve Araçları

İlişki koçluğu seansları sırasında kullanılacak yöntem, metot ve oyunların neler olduğu öğretilir. Seans içerikleri ve seansın nasıl yönetileceği konusunda direktifler ve önemli bilgilerden oluşan içerikler aktarılır. Ayrıca koçluk seansı sırasında ilişkinin canlanması, romantik bağ kurulması ve sevginin güçlenmesi için bazı denenmiş bilimsel oyunlar hakkında bilgiler verilir.


İlişki Koçluğu Faydaları

İlişkilerin daha uzun ömürlü olması için ilişki koçunun danışanlara vermesi gereken önemli ve değerli bilgiler ile ilgili içerikler iletilir. Ayrıca bir ilişkinin tekrar hayata döndürülmesinde ilişki koçuna başvurmanın avantajları irdelenir. İlişki koçundan beklentiler ve koçun çiftlerin arasındaki sevgiyi daha kolay açığa çıkarmasının yöntem ve metotlarından bahsedilir.


Koçluk Eğitiminde Etkili İletişim Metotları

İlişki koçluğu seansını etkili yönetebilmek ve farkındalık yaratabilmek için çiftlerle doğru iletişim kurma teknikleri öğretilir. Çiftlerin bakış açılarını yakalama, aralarındaki ilişkiyi çözme ve birbirlerine karşı olan tutumlarının nasıl ilerleyeceğini anlayabilme konusunda etkili teknikler anlatılır. Koçluk seansında tüm bu bilgileri kolay aktarabilmenin yolları üzerinde durulur.


İlişki Koçluğu, Çift Terapisi veya Evlilik Danışmanlığı ile Aynı Mıdır?

Çiftlerin karşılaştığı benzer sorunlar arasında maddiyat, sevgi aktarımında problem, cinsel ilişki soğukluğu ve çocuk yetiştirmede fikir ayrılıkları vardır. İlişki koçluğu ve evlilik danışmanlığı bahsi geçen konularda çiftlere benzer yaklaşımlar sergiler ancak çift terapisi genellikle başka konular üzerinde bilgi ve yetkinliğini ortaya koyar. Bu bakımdan uygulama alanları benzerlik gösterse de tutum, davranış ve yönlendirmeler farklılık arz eder.

Çift terapisinde sadece karşılıklı konuşma ve iletişim yer alır. Ancak koçluk seanslarında olduğu gibi deneyimsel araçlar, metotlar ve oyunlar çiftlere sunulmaz. Çünkü koçlukta metodoloji hem koçluk araçlarına hem de iletişime yöneliktir. Çiftler için koçluk özellikle deneyimsel olarak bir ilişkide zorlukların üstesinden gelmeyi hedefliyorsa yakınlığı ve bağlılığı artırmak için dokunsal uygulamalar da yer almaktadır.


İlişki Koçluğu İçin Sahip Olunması Gereken Özellikler Nelerdir?

İlişki koçluğu için teorik bilgilerin yanı sıra ruhsal ve psikolojik açıdan da yetkin olunması gerekir. Eğitim sonrasında ilişki koçunun iç dinamiklerinde çiftlerin birbirine bakış açısını daha iyi anlamak için birtakım duyusal metaforların gelişmiş olması lazımdır. Çiftler arasındaki ilişkiyi daha iyi ve sağlıklı noktalara taşımak için bir ilişki koçunda bulunması gereken özellikler şöyle sıralanabilir:

 • 1. İlişki Koçluğu ve Empati Duygusu Empati, olaylara başka birinin penceresinden bakmaya olanak verir. Bir koçun tüm çiftlerin kendine ait ve kendi hissiyatlarına dayanan bir hikayesi olduğunu bilmesi gerekir. Örneğin, bir çift için etkili olan bazı metotlar diğerinde farklı yansımalar yaratabilir. Bu yüzden olaylara çiftlerin kendi çerçevelerinden bakarak yorum katmak ve koçluk yapmak oldukça önemlidir. Tam anlamıyla empati kurma kabiliyeti danışanın ya da çiftin özel sorunlara uygun hedefleri ve yöntemleri beraber geliştirmeye yardımcı olacaktır.
 • 2. İlişki Koçluğu için Dinleme ve İletişim Kabiliyeti Esasında Tecrübe Eğitim Kurumları tarafından alınan ilişki koçluğu eğitimi sayesinde danışanlarda bir koçta olması gereken dinleme ve iletişim becerilerine vakıf olurlar. Çiftlere yönelik yaklaşımlarda empatik dinleme, motivasyon verici konuşmalar yapma, karşındaki kişiyi etkileme gibi yöntemler kullanılmalıdır. Bu şekilde becerilere sahip olmak koçluğun daha iyi bir şekilde yapılması için fayda sağlayacaktır.
 • 3. İlişki Koçluğunda Yüksek Motivasyon Duygusu Motivasyon kişinin yaptığı işe ilgi, istek ve heves duyması anlamına gelir. Bilindiği üzere koçlara ilişkisini iyi bir noktaya getirmek isteyenler, aile ilişkilerini geliştirmek isteyenler başvurmaktadır. O nedenle ilişkileri düzeltmede kararlı olmak danışanlara da cesaret vererek işlerin daha çabuk yoluna girmesine olanak verir. Çünkü motivasyonu yüksek bireyler çevresindeki bireyleri de daha kolay motive edebilirler.

İlişki Koçluğuna Neden Gereksinim Duyulur?

İlişki koçluğu hem kendi iç ilişkilerimizde hem de ikili ilişkilerimizde doğru ve sağlıklı ilerleyebilmek için gereklidir. Buna ek olarak hayatınızı beraber paylaştığınızın partnerinizle olan ilişkilerinizde ilişkinizi yönlendirecek bir koça danışmak önemlidir. O halde ilişkilerde ilişki koçuna gereksinim duymanın ekstra nedenleri şöyle sıralanabilir:

 • - Niyetlerimizi ve beklentilerimizi daha iyi bir şekilde iletip daha net söylemek
 • - Özel hayattaki ilişkilerdeki dengeyi daha iyi bulabilmek
 • - En çok zorlanılan karşı tarafa “Hayır” demeyi öğrenebilmek ve bunu tüm hayata yayabilmek
 • - Kendimizi hem karşı tarafa hem de diğer kişilere daha iyi ifade edebilmeyi öğrenmek
 • - Kendimize yeni sınırlar çizmede belirleyici olmak ve bunu çevremizdeki kişilere daha özgüvenli aktarabilmek
 • - İkili ilişkilerde kimin doğru kişi olacağını daha iyi bir şekilde tayin edebilmek
 • - Etkili iletişim kurma konusunda daha yetkin olabilmek

İlişki Koçluğu Aileyi Bir Arada Tutmayı Sağlar Mı?

İlişki koçluğu, ailelerin zorlu ve sıkıntılı süreçleri konusunda kendi bilgi, beceri ve metotlarından faydalanarak koçluk yapar. Aileler koçun verdiği tavsiye, ödevler, oyunlar gibi durumları göz önünde bulundurarak ilerlerler. Birçok durum ve koşulda aileler çok uç noktalarda kopma durumuna gelmemişse koçlar aile bağlarının kuvvetlenmesine önemli katkılarda bulunur. Aileler bu sayede daha çok sevgiyle birbirlerine bağlanır.

İlişki koçları bir ailenin sorunlarının açıkça ele almayı aile bireylerine göstermede önemli rol oynar. Örneğin, aile üyelilerinin aile dinamiğinde hangi kimliğe sahip olduklarını ve hangi role büründüklerini ortaya çıkarır. Ailede herkesin üstlenmesi gereken rolü hatırlatır. Aileler ilişkilerini geliştirmek ve tekrar bir araya gelmek için bir koça danışabilirler. Eski zamanlar ele alındıkça samimi duygular pekişerek ilişkiler genellikle güçlenir.

Aileler ilişkilerinin daha iyi bir konumda olması ve daha iyi iletişim kurmak için ilişki koçlarından destek alırlar. İlişki koçlarının kendi eğitimi ve becerisi ile uyguladığı metotlar çoğunlukla olumlu ve güzel sonuçların alınmasını sağlamıştır. İlişki koçu tek bir alana yönelmediğinden aile yapılarında var olan çatırdamalara ve sevgide azalmalara karşı kendi tutum ve yöntemleri ile ilişkilerin yeniden yeşermesini sağlar.