Aile Danışmanı Ne iş Yapar?

Aile Danışmanı Ne İş Yapar?

Toplumun temel birimi olarak adlandırılan aile hala tüm yüzyıllarda olduğu gibi bugün de önemini korumaktadır. Ancak uzun yıllar göz ardı edilen ise ailenin aile fertlerinin kendileri ve birbirleri ile ilişkileri oldu. Oysaki ailenin oluşmasını sağlayan ve önemli kılan bireylerden başkası değildir. Bu bağlamda sağlıklı bir aile yapısının sürekliliğini koruması aile bireylerinin ilişkileri ve iletişimleri ile doğrudan bağlantılıdır. Tam da bu noktada aile danışmanları devreye girmektedir.

Bir aile üyesinin veya aile üyelerinin ortak kararı ile aile danışmanlarına başvurulmaktadır. Aile danışmanlarına başvuran bireyler genellikle aile ilişkilerinin psikolojik ve sosyal açıdan sorunlu bir zemine doğru ilerlediğinin farkına varmış kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Aile danışmanları bu sorunları çözmeye çalışmakla birlikte evlilik ve çift terapisi ile çiftlerin yeni bir aile kurarken değişim ve gelişimine yardımcı olacak iletişim kanalları hakkında destek olmaktadırlar. Nihayetinde aile danışmanlığı bireylerin sorunlarını, geçmiş travmalarını, yeteneklerini ve sıkıntılarını tanımlayabilecekleri bir ortam yaratır.

Aile Danışmanı Nedir?

Geleneksel toplum anlayışından modern topluma geçilmesiyle birlikte aile dinamiklerinde farklılıklar ortaya çıkmıştır. Özellikle internet teknolojilerindeki gelişmeler yaşamı algılama biçimini ve yaşam standartlarını tümüyle değiştirdi. Bu gelişmeler aile ilişkilerinde kırılmalar yaratmakla kalmadı aile yapısının temelden değişmesine neden oldu. Aile yapısının hızlı bir değişim ve dönüşüm evresine girmesiyle aile danışmanlığı mesleğinin önemi de artmış bulunuyor.

Aile danışmanlığı sırasında aile üyelerinin kişilikleri ve beklentileri hakkında bilgi edinerek bireylerin doğru iletişim dili ile açık ve net bir şekilde diyalog kurmalarını sağlamak hedeflenmektedir. Aile danışmanları ailelerin değişim sürecinde hastalık, hamilelik ve kayıplar gibi psikolojik hassasiyetlerin arttığı dönemleri kolayca atlatması için destek ve önerilerde bulunurlar.

Bu önemli görevi yapacak kişilerin ise yeterli ve nitelikli eğitim alması gerekmektedir. Dolayısıyla aile danışmanının bireylerin aile yaşamlarında karşılaştıkları problemleri çözmek için etkili bir iletişim dili ve doğru yönlendirme yöntemlerine sahip olması önemlidir. Aile danışmanı sahip olduğu bilgi birikimi ve nitelikler sayesinde aile içindeki güçlü unsurları tespit ederek geliştirilmesine yardımcı olmaktadır.

Ailenin kapsayıcılığı, birlik ve beraberlik hissi paha biçilemez bir değer olsa da bazen aile içinde meydana gelen olumsuzlar çözümsüzlüğe ve mutsuzluğa yol açmaktadır. Buna bağlı olarak aile üyeleri arasında iletişim kurma sıklığı azaltmakta ve aile bağları zayıflamaktadır. Bazen de iletişim biçimleri değişmekte ve aile içi çatışmalar boy göstermektedir.

Kişilerin birbirlerini anlayamaması aile ilişkilerini çıkmaza sokmakta, şiddet ve boşanmalar gibi ciddi problemler ortaya çıkmaktadır. Aile üyelerinin geçmişte yüzleşemedikleri duyguları ve travmalarını tetikleyen bu unsurlar sağlıksız bir aile yapısı inşa ederken bu ortamlarda büyüyen çocuklar da kendini tanımlayamayan ve kişiliğini inşa edemeyen bireylere dönüşürler.

Profesyonel eğitim alan aile danışmanları ise bu problemlerin temelinde yatan nedenleri bularak sağlıklı aile yapısının yeniden oluşmasını sağlarlar. Aile üyeleri arasında diyaloğa dayalı iletişim biçiminin oluşmasını sağlayarak, sorunların giderilmesi ve zararın en aza indirilmesinde görev alırlar.

Kısaca aile danışmanları, toplumumuzda aile mahremiyeti adı altında aile içinde yaşanan problemlerin paylaşılmaması gerektiği görüşüne karşı aile üyelerinin sorunlarının giderilmesi ve bireylerin iyi hissetmelerine yardımcı olmaktadırlar. Aile danışmanları, aldıkları aile danışmanlığı eğitimi sonucunda danışanların paylaştığı problemlerin çözümü için ilk adımı atar.

Aile Danışmanı Olma Şartları Nelerdir?

Aile danışmanı olmanın belli başlı koşulları bulunmaktadır. Toplum ve bireyler için son derece önemli olan aile içi problemleri çözüme kavuşturabilecek nitelikli aile danışmanlarının yetiştirilmesi için bu koşullar öne sürülmüştür.

Aile danışmanı olmak için üniversitelerin psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, sosyoloji, hemşirelik veya tıp gibi lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden birini bitirmiş olmak gerekmektedir. Aile danışmanlığı eğitimi aldıktan sonra MEB onaylı aile danışmanlığı sertifikası almak gerekmektedir.

Aile Danışmanı Nerelerde Çalışabilir?

Sorumlulukları bir hayli fazla olan aile danışmanları, aile bireyleri arasında doğru iletişimi sağlamak ve sağlıklı bir aile ortamı oluşturmak için aile bireyleri ile iş birliği içerisinde çalışmaktadırlar. Aile danışmanı uzmanlığına olan ihtiyacın giderek artması ise bu meslek dalında pek çok alanda çalışma fırsatı sunuyor. Aile danışmanlarının çalışabileceği yerler şöyle sıralanabilir;

 • Rehabilitasyon merkezleri,
 • Kadın ve aile sağlığı merkezleri,
 • Bakanlıkların il merkez müdürlükleri,
 • Psikolojik danışmanlık merkezleri,
 • Aile mahkemelerinde (bilirkişi pozisyonunda),
 • Belediyeler,
 • Çocuk esirgeme kurumu,
 • Kızılay,
 • Mesai dışında uzmanlık eğitim kursları.

 • Kimler Aile Danışmanı Olabilir?

  Kimler Aile Danışmanı Olabilir

  Aile danışmanlığı mesleğini psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, sosyoloji, hemşirelik veya tıp gibi bölümlerden mezun olan ve aile danışmanlığı eğitimi alan kişiler yapabilmektedir. Aile danışmanlığı alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi almış kişilerin de yapabildiği bu meslek için bireylerin kişisel özellikleri bakımından da mesleği yapabilecek yeterlilikte olması gerekmektedir.

  Aile danışmanının ilk işi aileyi tanımak ve değerlendirmektir. Başvurunun gerekçesini anlayan aile danışmanı ilk izlenimi ve edindiği bilgiler doğrultusunda bir planlama yapabilir. Seanslar devam ederken ailedeki sorunun kaynağın ve çözümüne giden yol keşfedilir. Bu süre boyunca danışmanın dinleme ve empati kurma becerisi ona yol gösterir. Aile danışmanı becerilerini aldığı profesyonel eğitimle destekleyerek ailelerin sorunlarına çözüm üretir.

  Aile danışmanlığı yapacak kişilerin çözüm odaklı, empati kurabilen, sabırlı, hoşgörülü, farklılıklara saygı duyan ve insan ilişkilerinde başarılı olan bireyler olması gerekmektedir. Aile danışmanlığı süresince sağlıklı iletişim ve ailelerin ihtiyaç duyduğu çözümlerin zaman içerisinde üretilebilmesi için bu kişisel özellikler büyük önem taşımaktadır.

  Çalışma alanı oldukça geniş olan aile danışmanlığı mesleğinde danışman seanslarda sorunları tespit etme ve farkındalık oluşturma için yoğun çaba içerisine girer. Danışanların tedaviyi kabul etmesine rağmen var olan problemleri algılamada ve kabul etmede sorun yaşamaları halinde aile danışmanın sabırlı davranarak birbirini suçlama eğilimi içinde olan aile bireylerinin kendilerinin farkına varmasını sağlamak aile danışmanının sorumluluğundadır.

  Aile danışmanı, farklı aile tipleri için yol gösterici konumunda olduğundan aile tipolojileri hakkında öngörülerde bulunabilmelidir. Danışman aile ilişkilerini ilgilendiren evli çiftlerin iletişimi ve çocuk öfke yönetimi gibi temel konularla ilgili çözüm üretebilecek yeterliliğe sahip olmalıdır. Bireylerin iç dünyaları ile yüzleşmelerine yardımcı olabilmelidir.

  Aile Danışmanı Psikolog Görevi Görür Mü?

  İlk topluluk ve yönetim biçimi olarak nitelendirilen ailenin davranış kalıpları aile üyelerini olumsuz etkilediğinde destek alma ihtiyacı doğar. Aile danışmanları tarafından verilen danışmalık hizmeti yalnızca bir kişiye değil tüm aile bireylerine verilir. Aile danışmanları da bu noktada çözüm odaklı, ulaşılabilir ve aileye özgü olarak planlanmış danışmanlık hizmeti verirler. Kariyerine aile danışmanlığı mesleği ile devam etmek isteyen psikologların MEB onaylı aile danışmanlığı eğitimine katılarak aile danışma olma hakkı bulunmaktadır. Aile danışmanlığı sertifikası alan kişiler aile danışma merkezi açma yetkisine de sahip olmaktadır.

  Aile danışmanları evlilik öncesi veya sonrasında depresyon, kaygı, evlilik sorunları, bireysel psikolojik sorunlar ve ebeveyn-çocuk ilişkisi çerçevesinde gelişen ancak bunlarla sınırlı kalmayan önemli ve ciddi sorunları ele alır. Yapılan pek çok araştırma aile danışmanlığının ergenlik çağında madde bağımlılığı, obezite, depresyon, alkol bağımlılığı, depresyon, aile içi şiddet, zihinsel ve duygusal sağlık bozuklukları gibi sorunların çözümünde başarılı olduğunu göstermiştir.

  Danışanlar aile danışmanlığı hizmetinin ilk aşamalarında zorlansalar da zamanla terapi seanslarına adapte olmakta ve ilerleme kaydetmektedirler. Ayrıca aile danışmanlığı hizmeti alan kişiler yalnızca zihinsel ve duygusal anlamda değil, fiziksel açıdan da yeni bir yaşama adım atmaktadırlar. Aile danışmanlığı desteği alan kişilerin dörtte üçü evliliklerindeki sorunlarla daha kolay baş etmeyi öğrenmektedir. Bununla birlikte ebeveyn çocuk ilişkileri incelendiğinde aile danışmanlığı hizmeti alan ailelerde çocukların sosyal ilişkileri ve başarı oranlarında ciddi anlamda artış görüldüğü tespit edilmiştir.

  Gün içinde zamanın büyük bir kısmı iş yerlerinde geçen bireylerin iş verimliliği zamanla azalırken insan ilişkilerinin zayıflaması olasıdır. Ancak aile danışmanı tarafından desteklenen bireyler iş ilişkilerinde, iş yaşantısında, toplumla uyum içinde yaşama ve sosyalleşme gibi aile sınırlarının ötesine geçen konularda gelişme göstermekte ve daha mutlu bir yaşam sürmektedirler.

  Aile Danışmanının Görevleri Nelerdir?

  Gökhan Çınar

  Aile danışmanı aile bireyinin veya bireylerinin zorlandığı zihinsel ve davranışsal konularda bireylere destek sağlamakla görevlidir. Tecrübe Eğitim Kurumları bünyesinde Uzman Eğitmen ve Klinik Psikolog Gökhan Çınar tarafından verilen aile danışmanlığı eğitimi alan katılımcılar kendilerine başvuran aile bireylerine ihtiyaç duydukları desteği verme becerisine sahip olmaktadırlar.

  MEB onaylı aile danışmanlığı eğimi alan kursiyerler terapide aile bireyleri ile hangi konuları ele almaları gerektiğini belirleyebilecek yeterliliğe sahip olurlar. Ailelerin hayatında huzursuzluğa neden olan sebepleri aile bireyleri ile doğru zeminde tartışırlar. Boşanma, ev yönetimi, çocuk yetiştirme ve finansal zorluklar gibi aile içerisinde aşılması zor konular hakkında aile tipine göre bilgilendirmelerde bulunurlar.

  Bireyler özellikle ruhsal konularda çok daha hassas olduğundan aile danışmanlığı yapmak da özen ister. Bazen sorunlar sadece konuşarak çözülemeyecek kadar büyük olabilir. Bu tür durumlarda aile danışmanı danışanların ihtiyaç duyduğu psikiyatri ve adli konular için bireyleri ilgili uzmana yönlendirir. Aile bireylerinin zamanla sorunlarını kendi başına tespit ederek çözüm odaklı stratejiler geliştirmeye teşvik edilmesi gerekir. Aile danışmanı bu süreçte değerlendirme, ilerleme ve önerileri içeren bir dosya hazırlayarak takipte kalmalıdır.

  Değişen yaşam koşulları, kent yaşantısının hareketliliği ebeveynlerin çocuk yetiştirirken zorlanmalarını beraberinde getirmiştir. Aileler çocuklara güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla yaptığı kısıtlamalar zamanla psikolojik şiddete dönüşmekte ve çocuklar gelişim çağında anksiyete, panik atak gibi ciddi problemlerle karşılaşabilmektedir. Aile danışmanları bu tür durumlarda Çocuk eğitimi gibi özel çaba gerektiren konularda ebeveynleri bilgilendirerek ebeveynlerin çocuklarla ilişkilerini geliştirmelerini sağlayacak çalışmalar gerçekleştirirler.

  Aile danışmanları her zaman ailenin tamamına yönelik çalışma yürütmez. Zaman zaman ailede yalnızca bireylerden birinin problemleri olduğunda bireysel vaka analizi yaparak bireyin diğer aile fertlerini bilgilendirir ve destek sürecinde işbirliği yapar.

  Aile Danışmanı Nasıl Olunur?

  Aile danışmanlığı psikoterapi ve danışmanlık alanında rağbet gören meslekler arasındadır. Çünkü bu meslek dalında uzman olan kişilere duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Aile danışmanı olmanın ön koşulu aile danışmanlığı eğitimi almaktır.

  Tecrübe Eğitim Kurumları aracılığıyla Uzman Eğitmen ve Klinik Psikolog Gökhan Çınar tarafından verilen aile danışmanlığı eğitimi MEB onaylı aile danışmanlığı kapsamında kursiyerlere güvence vermektedir. Tecrübe Eğitim Kurumları aile danışmanlığı eğitim içeriği, alanında uzman danışanlar yetiştirmek amacıyla profesyonel olarak hazırlanmaktadır.

  Eğitmen Gökhan Çınar’ın mesleki bilgisi ve tecrübelerine dayanarak hazırlanan eğitim programında bir aile danışmanının sahip olması gereken tüm yeterlilikler dikkate alınmaktadır. Uzaktan eğitim yöntemiyle aile danışmanlığı eğitimi almak isteyen herkese eşit eğitim hakkı sunulmaktadır.

  Uzaktan eğitim modeli hala bir tartışma konusu olsa da zamanı verimli kullanmak açısından her yerden rahatça derslere katılabiliyor olmak kursiyerlere avantaj sağlamaktadır. Eğitim süresince tablet ve telefon gibi dijital materyaller aracılığıyla derslere kolayca erişilebilmektedir. Eğitim programı dersin verimliliğini arttırmak ve kursiyerlerin geriye dönük tekrar yapma imkânına sahip olması için yazılı ders dokümanları ve videolarla desteklenmektedir.

  Aile danışmanlığı eğitimi almak isteyen kursiyerlerin bu özel programdan maksimum verimle ayrılabilmeleri için alışıldık sertifika programlarından farklı bir formda eğitim verilmektedir. Aile danışmanlığı mesleğinde toplumun ruh sağlığı ve huzuru söz konusunda olduğundan MEB onaylı eğitim önem arz etmektedir.

  Kurs bitiminde kursiyerler sınava katılarak MEB onaylı aile danışmanlığı sertifikası almaya hak kazanır ve kurumdan kendisine ait sertifikayı temin edebilirler. Eğitime katılım sağlayan kursiyerler Aile Yasası kapsamında psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye hak kazanırlar. Kalite ve nitelikli eğitime önem veriyorsanız aile danışmanı olmak için hazırladığımız eğitim programına başvurabilirsiniz.