Ön Başvuru Formu

Diksiyon Eğitiminin Önemi

Günümüzde her alanda özellikle etki bırakmak ve ikna edici olmak amacı ile oldukça önemli sayılan doğru diksiyon kullanımı ve etkili konuşma, temel ve ileri düzey sunum tekniklerinin de olmazsa olmazı konumunda. Etkili bir sunumun nasıl yapılması gerektiğinin belli başlı başlıklar altında detaylıca öğretildiği diksiyon eğitimlerinde; başta üst ve orta düzey yöneticiler veya yönetici adayları, eğitimciler, öğrenciler, spikerler, avukatlar, halkla ilişkiler biriminde çalışanlar, satış pazarlama görevlileri ve profesyonel yaşamında hitap sanatını kullanan bireyler olmak üzere bu alanda kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyen herkese hem günlük yaşamda hem de iş hayatında kullanılmak üzere değerli pek çok bilgi verilmekte. Günümüz şartlarında her an ihtiyaç duyabileceğimiz olgular arasında yer alan sunum; kişisel özelliklerimiz, eğitimimiz, bakış açımız, yeteneklerimiz, duygu ve düşüncelerimiz gibi bize dair konularda da dinleyiciye ipuçları vermesi bakımından dikkat edilmesi ve ciddiye alınması gereken bir konuşma angajmanı. Güçlü bir iletişim süreci olarak da kabul edilen sunum; bilgilendirme, öğretme, şaşırtma, karar verme, ikna etme gibi amaçlar doğrultusunda da çeşitlendirilmektedir.

Diksiyon eğitimlerinin çarpıcı başlıkları arasında yerini alan etkili sunum teknikleri; araştırma, okuma, yazma, dinleme ve konuşma yeteneklerinin de tümünü kapsayan bir yazılı ve görsel iletişim eğitimi olarak ele alınmakta. Özellikle son dönemlerde popülerliği iyice artan uzaktan eğitim programları içerisinde yıldızı parlayan diksiyon ve etkili konuşma eğitimi sürecinde katılımcılarına önemli kazanımlar sunan etkili sunum teknikleri; heyecan duygusunun nasıl kontrol edilebileceğine ve pozitif deneyime dönüştürülebileceğine, karşılıklı diyaloglar esnasında kişisel alanın nasıl korunabileceğine, beden dilinin ve ses tonunun nasıl etkili kullanılacağına, hazırlanmış ya da doğaçlama sunumların nasıl doğru aktarılacağına ve istenilen algıyı yaratmak amacı ile hangi araçların kullanılmasının doğru olacağına dair bilgiler de içermektedir.

Tecrübe Uzaktan Eğitim Merkezi’nin imzasıyla ve Türkiye’nin en saygın isimleri arasında yerini almış diksiyon ustası Erdoğan Arıkan’ın anlatımı ile sunulan Diksiyon ve Etkili Konuşma Eğitiminde, katılımcıların hayranlık uyandırmasında altın anahtar niteliği taşıyan etkili sunum teknikleri; hitap yeteneğinin geliştirilmesi, güven ortamının oluşturulması, stres yönetimi, özgüvenin arttırılması, ses ve nefes kontrolü ile doğru bir imajın oluşturulması konularında da kişilere katkı sağlamaktadır

Eğitim boyunca etkili bir sunuş için temel iletişim becerilerinin, sunum tekniklerinin ve temel ilkelerinin, katılımcı profillerinin, sunuma zihinsel olarak hazırlanmak için gerekli tekniklerin, sunum taktiklerinin, sunumcu tiplerinin, durumsal sunuş modelinin ve sunu tiplerine göre ilgi aralıklarının öğretileceği bu programda aynı zamanda güzel konuşma becerisi, yazı dili ve konuşma dili arasındaki farklılıklar ve Türkçenin doğru kullanımı konularına da değinilmektedir.

Teorik olduğu kadar uygulanabilirlik açısından da yeterli bir teknikle sunulan eğitimde, bilgiler çok sayıda örnek ve etkinlikle de desteklenmekte. Konuşma sanatına ve sağlıklı iletişim kurma yollarına dair bireysel ve kitlesel modellerin sunulduğu online dersler ile kişilerin bulundukları grup içerisinde kabul görmelerine ve kendilerini daha iyi ifade edebilmelerine de katkı sağlanmakta. Nitelikli bir konuşmada bulunması gereken her bir maddenin, keyifli ve global bir içerikle aktarıldığı program boyunca akıcılık, özgünlük, duruluk, anlaşılırlık üzerine emarelere de yer verilmekte. Etkin dinleme ortamının oluşması adına gerekli her bir detayın da üzerinde durulduğu bu eğitimin sonunda başarılı olan katılımcılar ise Tecrübe Eğitim Kurumları, Uluslararası onaylı ve uluslararası geçerliliğe sahip bir sertifika alma hakkını kazanmaktadır